Game Dragon Song: Hội Săn Rồng
imageqr
Tin MớiBOSS Trong Dragon Song: Hội Săn Rồng

BOSS Trong Dragon Song: Hội Săn Rồng

06/12

BOSS Trong Dragon Song: Hội Săn Rồng

1. Lãnh Chúa Đại Lục:

- Người chơi tham gia tiêu diệt Boss để kiếm được các trang bị tương
ứng với cấp người chơi, ngoài trang bị còn cả đá linh hồn khảm, đá nâng
cấp độ trang bị ,...
- Với mỗi cấp độ Boss tương ứng ở các tầng sẽ yêu cầu cấp độ người
chơi hoặc bậc tương ứng để có thể vào phó bản.

2. Lãnh Chúa Độc Quyền 

- Người chơi tham gia tiêu diệt Boss để kiếm được các trang bị tương
ứng với cấp người chơi, ngoiaf trang bị còn là cả đá khảm trang bị
tối đa là 5 cấp ,...
- Với mỗi cấp độ Boss tương ứng ở các tầng sẽ yêu cầu cấp độ người
chơi hoặc bậc tương ứng để có thể vào phó bản.

 

3. Boss Liên Server 

- Boss sẽ hồi sinh cứ mỗi 30p bị tiêu diệt, các người chơi tham gia để nhận
Trang bị đỏ 3 sao, Đá thạch anh để nâng bậc trang bị.
- Với mỗi cấp độ Boss tương ứng ở các tầng sẽ yêu cầu cấp độ người
chơi hoặc bậc tương ứng để có thể vào phó bản.

 

 

4. Lãnh Chúa Liên Server 

- Người chơi tham gia tiêu diệt Boss để kiếm được các trang bị tương
ứng với cấp người chơi, ngoài trang bị còn cả đá chú hồn, đá khảm trang bị ,...
- Trong 1 bản đồ sẽ xuát hiện 4 Boss, người chơi tiêu diệt boss lần lượt cho đến
khi hết điểm tinh lực.

5. Bí Cảnh Nguyên Tố

- Boss nguyên tố mỗi hệ khi tiêu diệt sẽ rơi ra những vật phẩm trang bị của hệ
và vật phẩm nâng cấp, người chơi lập đội để tham gia vào, số người tổ đội
càng nhiều thì thưởng sẽ càng cao

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ