Game Dragon Song: Hội Săn Rồng
imageqr
Đặc sắcTính năng nâng cấp

Tính năng nâng cấp

06/12

1. Nâng cấp Vũ khí

- Để nâng cấp vũ khí, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp vũ khí đểtăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp ( nhận tại phó bản Thí luyện thần binh ).
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của vũ khí cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhau thành Đan binh hồn tự nhiên, Đan binh hồn nở rộ, Đan binh hồn thần thánh, Đan binh hồn truyền thế, tùy theo màu sẽ tăng chỉ số sức mạnh tương ứng (có thể nhận ở phó bản nguyên liệu hoặc sự kiện).

2. Nâng cấp Cánh

- Để nâng cấp cánh, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp cánh để tăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp (nhận tại phó bản Thí luyện trang sức).
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của cánh cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhau là Đan vũ linh tự nhiên, Đan vũ linh nở rộ, Đan Vũ linh thần thánh, Đan vũ linh truyền thế, tùy theo màu sẽ tăng chỉ số sức mạnh tương ứng( có thể nhận ở phó bản nguyên liệu hoặc sự kiện.

3. Nâng cấp Trang phục

- Để nâng cấp Trang phục, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp Trang phục để tăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp ( nhận tại phó bản Thí luyện thời trang).
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của Trang phục cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhau là Đan cẩm y pha lê, Đan cẩm y ma tinh, Đan cẩm y thánh tinh, Đan cẩm y thủy tinh, tùy theo màu sẽ cho chỉ số sức mạnh tăng tương ứng (có thể nhận ở phó bản nguyên liệu hoặc sự kiện).

4. Nâng cấp Thánh linh

- Để nâng cấp Thánh linh, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp Thánh linh để tăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp (nhận tại phó bản thánh linh).
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của Thánh linh cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhau là Đan ấn ký tự nhiên, Đan ấn ký nở rộ, Đan ấn lý thần thánh, Đan ấn ký truyền thế, mỗi màu đan khác nhau sẽ cho chỉ số sức mạnh tương ứng . (có thể nhận ở phó bản nguyên liệu hoặc sự kiện).

5. Nâng cấp khí tức

- Để nâng cấp Khí tức, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp Khí tức để tăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp (nhận tại phó bản Thí luyện khí tức).
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của Khí tức cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhaulà Đan khí tức tự nhiên, Đan khí tức nở rộ, Đan khí tức thần thánh, Đan khí tức truyền thế, các đan này tùy theo màu sẽ cho nhân vật chỉ số sức mạnh tùy theo loại (có thể nhận ở phó bản nguyên liệu hoặc sự kiện).

6. Nâng cấp đồng hành

- Để nâng cấp Đồng hành, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp Đồng hành để tăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp (nhận tại phó bản Thí luyện đồng hành).
- Đồng hành còn dùng Thẻ tăng sao để nâng cấp sao lên cũng tăng chỉ số ( nhận tại pb nguyên liệu, cuộc phiêu lưu,... )
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của Đồng hành cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhau là Đan long hồn tự nhiên, Đan long hồn đặc hóa, Đan long hồn long tộc, Đan long hồn thần vực. tùy theo màu các viên đan có thể cộng dồn và tăng sức mạnh tương ứng (có thể nhận ở phó bản Thí luyện hoặc sự kiện).
- Đồng hành còn có Dấu chân để kích hoạt hiệu ứng và tăng sức mạnh, sưu tầm và cộng dồn các skin này cũng tăng chỉ số (nhận tại sự kiện, hoạt động trong trò chơi)

7. Nâng cấp Thú cưỡi

- Để nâng cấp Thúy cưỡi, người chơi cần nguyên liệu đá tăng cấp Thú cưỡi để tăng cấp độ. Cấp độ càng cao thì chỉ số càng tăng, giới hạn hiện tại là 1200 cấp (nhận tại phó bản Thí luyện tọa kỵ).
- Thú cưỡi còn dùng Thẻ tăng sao để nâng cấp sao lên cũng tăng chỉ số, mỗi cấp sao sẽ thay đổi cả hình dạng hiển thị (nhận tại pb nguyên liệu, cuộc phiêu lưu,...)
- Ngoài ra, việc sưu tầm các skin của Thúc cưỡi cũng tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh. các skin này còn có thể cộng dồn vô hạn, cấp bậc của skin càng cao thì chỉ số càng lớn (nhận ở sự kiện hoặc các hoạt động trong trò chơi).
- Đan nâng cấp cũng được chia thành các cấp khác nhau là Đan ma lực tự nhiên, Đan ma lực biến dị, Đan ma lực thánh khiết, Đan ma lực thần vực, mỗi loại đan sẽ có màu khác nhau tương ứng để tăng chỉ số sức mạnh nhân vật( có thể nhận ở phó bản Thí luyện hoặc sự kiện ).
- Thú cưỡi còn có Trận pháp để kích hoạt hiệu ứng và tăng sức mạnh, sưu tầm và cộng dồn các skin này cũng tăng chỉ số (nhận tại sự kiện, hoạt động trong trò chơi)

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ